Qui som

Joan Manuel Altés de Juan, Advocat Director. Especialitat en Dret Bancari, Familia, Penal i Penitenciari.

suelo, irph, clausulas abusivas, derecho bancario, matrimonio, divorcio, separación, intereses, civil

Al vostre servei trobareu un equip de professionals en qui confiar, amb àmplia experiencia.

suelo, irph, clausulas abusivas, derecho bancario, matrimonio, divorcio, separación, intereses, civil

Els nostres professionals i col·laboradors cobreixen vistes a tot Catalunya.

A través dels despatxos col·laboradors podem passar vistes a tot el territori espanyol.

mapa

Cobrim tot tipus d’assessorament legal que puguin necessitar empreses o particulars i, en especial, tenim gran experiencia en tramitació d’assumptes judicials i en l’assessorament de tot tipus de temes civils, mercantils, penals i laborals.

Àrees de Pràctica

DRET DE FAMÍLIA

 • Separació i divorci Modificació de mesures
 • Execució de sentències d'impagament de pensió
 • Pensió d’aliments, Pensió Compensatòria
 • Adjudicació d'habitatge en divorci o procediment de separació Liquidació de règim econòmic matrimonial
 • Divisió de condominis
 • Filiacions, Incapacitats (tuteles i curateles)

LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

 • Procediments concursals per a persones físiques
 • Procediments concursals per a autònoms
 • Procediments concursals per a empreses

DRET SUCCESSORI

 • Acceptació d'herència
 • Impugnació
 • Reclamació legítima
 • Testaments, Donacions
 • Liquidació de l’impost de Successions
 • Procediment de divisió d'herència

DRET BANCARI

 • Clàusules abusives (Sòl, IRPH, Venciment anticipat, etc)
 • Accions i Preferents
 • Execucions hipotecàries
 • Negociació amb entitats financeres
 • Dació en pagament

DRET CIVIL

 • Accions de responsabilitat civil (contractuals, no contractuals i professionals)
 • Contractes (venda; arrendaments urbans; titularitat horitzontal; validesa, interpretació i execució de contractes; extinció i finalització contractual)
 • Propietat i possessió (adquisició, divisió de la cosa comú)
 • Acció de Reclamació de quantitat
 • Indemnitzacions per danys i perjudicis, per accidents de trànsit
 • Reclamacions d'assegurances, responsabilitat civil professional

DRET ADMINISTRATIU

 • Reclamació de responsabilitat patrimonial de l'administració
 • Recursos administratius
 • Procediment contenciós-administratiu

DRET LABORAL

 • Assessorament laboral
 • Acomiadaments
 • Conciliacions CMAC
 • Accidents de trebal
 • Incapacitat laboral
 • Reclamacions de Quantitat
 • Invalideses Càlcul de Jubilació

DRET PENAL

 • Judicis Ràpids Acusació i defensa de qualsevol tipus de delictes
 • Delictes lleus
 • Menors
 • Violència de gènere
 • Delictes contra la seguretat viària: alcoholèmies, excés de velocitat, desobediència a l'autoritat, conducció temerària i omissió del deure de socors
 • Delictes contra l'administració pública i la justicia
 • Dret Penitenciari

On som

Equànime Advocats

Ronda Sant Pere 19 5º 1ª
08010 Barcelona

T. 671101002

Contacte

Introduïu el vostre nom.
Introduïu un número de telèfon vàlid.
Introduïu un missatge.